บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
สำนักงาน

เลขที่ 298 หมู่ 6 ถนนเจ้าพระยาวิลล่า
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร : +66 (0) 2889-6367-8, +66 (0) 2889-6288-89

แฟกซ์ : +66 (0) 2889-7534

อีเมล : saleadmin@mvfood.co.th


โรงงาน

เลขที่ 99/9 หมู่ 8 ถนนคงทอง ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทร : +66 (0) 3420-4889-94

แฟกซ์ : +66 (0) 3420-4895