วิสัยทัศน์

ผู้เป็นเลิศ พัฒนาความอร่อยจากผลไม้

พันธกิจ

  • สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลไม้
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับพนักงานและผู้บริหาร
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามกฎหมายอาหาร มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”
ตามกฎหมายอาหารมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ประวัติบริษัท

2538

ก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลไม้ในน้ำเชื่อม สำหรับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

2542

ขยายไลน์การผลิตมาสู่ผลิตภัณฑ์สำหรับเบเกอรี่

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท

2545

ได้รับการรับรองคุณภาพพื้นฐานของไทย (TFQS)

2546

ดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต

2549

ย้ายกำลังการผลิตไปที่โรงงานกำแพงแสน

2550

ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ GMP จาก Bureau Veritas

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO22000 จาก Bureau Veritas

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ FSS22000 จาก SGS