วิสัยทัศน์

ผู้เป็นเลิศ พัฒนาความอร่อยจากผลไม้

พันธกิจ

  • สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลไม้
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับเกษตรกร
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับพนักงานและผู้บริหาร
  • สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุน

นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามกฎหมายอาหาร มาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิผลการทำงาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง”

ประวัติบริษัท

บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัดจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อปี2538 โดยเริ่มต้นด้วยการผลิต Fruit Preparationเพื่อ Supplyให้กลุ่มโรงงานผลิต นมและโยเกิร์ต โดยมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ ตาม มาตรฐานสากล ซึ่งเริ่มต้นจาก GMPและHACCP และได้ทำการขยายไปยัง กลุ่มโรงงานผลิตไอศครีมต่อไป ตลอดจนมีการพัฒนาคิดค้น ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆร่วมกับลูกค้า และได้พิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะ ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศ
ถัดมาในปี 2542ได้มีการพัฒนาสินค้าและขยายสินค้า Filling, Topping, Paste และJam ไปยังกลุ่มโรงงานผลิตเบเกอรี่ ประเภท ขนมปัง, ซาลาเปา, ทาร์ต, พาย และ เค้ก เป็นต้น

เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของตลาดจึงได้ทำการย้าย Plantการ ผลิตไปยัง จ.นครปฐมและเริ่มผลิตในปี2549 พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนา ด้านระบบคุณภาพการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าที่ต้องการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย มีคุณค่าและมีประโยชน์ จึงทำ การขอรับรอง GMP, HACCP, ISO22000 และFSSC22000 รวมถึงมีการ ขอรับรองเครื่องหมายHalal เพื่อให้ครอบคลุมกับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม
ทั้งนี้ทางบริษัทฯยังคงยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล และพร้อมปรับเปลี่ยน หมุนไปตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง ภายใต้สโลแกนที่ว่า “More Than Natural Goodness Of Fruits”